Посолството

Стек хаус Посолството - Приятна музика, телешки стекове за ценители, free WiFi.Всеки ден обедно меню.

Дненвни предложения 19.06

Дневни предложения 19.06.19г